Hvorfor velge oss

1. Lokalt eierskap

2. Positiv medspiller

3. Profesjonell aktør

Om oss

Meløy Energi | Nett

Meløy Energi AS ble stiftet som eget aksjeselskap 1997, og er 100% eid av Meløy kommune.

Meløy energi, nett eier strømnettet i Meløy med unntak av industriparken i Glomfjord (yara nett). Vi overfører strøm til våre kunder i Meløy.

Nettleie må du betale til Meløy energi, nett, som er ditt lokale nettselskap, uavhengig av hvilken kraftleverandør du har.

Nettleie dekker kostnadene til bygging, drift og vedlikehold av strømnettet.

Nettleiestatistikk NVE

Vårt motto:

Børge Selstad

Adm Dir
(+47) 970 95674
borge.selstad@meloyenergi.no

JAN TORE ROKSØY

Driftsjef
(+47) 481 21 505
jan.tore.roksoy@meloyenergi.no

GUNNAR LANGFJORD

Plansjef
(+47 )918 77196
gunnar.langfjord@meloyenergi.no

ANITA SANNES

Målerinspektør
(+47) 959 75998
anita.sannes@meloyenergi.no 

HUGO ALLAN HANSEN

Tilsynsjef
(+47)907 51 064
hugo.hansen@meloyenergi.no

MONICA SVENDSGÅRD

Planlegger
(+47)91771733
monica.svendsgard@meloyenergi.no