Hvorfor velge oss

1. Lokalt eierskap

2. Positiv medspiller

3. Profesjonell aktør

Om oss

Meløy Energi Nett

Meløy Energi AS ble stiftet som eget aksjeselskap 1997, og er 100% eid av Meløy kommune.

Meløy Energi Nett eier strømnettet i Meløy med unntak av industriparken i Glomfjord (Yara nett). Vi overfører strøm til våre kunder i Meløy.

Nettleie må du betale til Meløy Energi Nett, som er ditt lokale nettselskap, uavhengig av hvilken kraftleverandør du har.

Nettleie dekker kostnadene til bygging, drift og vedlikehold av strømnettet.

Nettleiestatistikk NVE

Vårt motto:

BØRGE ERLEND SKARET SELSTAD

Adm Dir
(+47) 970 95 674
borge.selstad@meloyenergi.no

JAN TORE ROKSØY

Nettsjef
(+47) 481 21 505
jan.tore.roksoy@meloyenergi.no

GUNNAR LANGFJORD

Fagansvarlig Plan
(+47 ) 918 77 196
gunnar.langfjord@meloyenergi.no

ANITA SANNES

Fagansvarlig Måler
(+47) 959 75 998
anita.sannes@meloyenergi.no 

HUGO ALLAN HANSEN

Fagansvarlig Tilsyn
(+47) 907 51 064
hugo.hansen@meloyenergi.no

MONICA SVENDSGÅRD

Driftsassistent
(+47) 917 71 733
monica.svendsgard@meloyenergi.no