Meløy Energi, nett

Årsmeldinger Meløy Energi

Årsmelding 2015
Årsmelding 2014
Årsmelding 2013

Nøytralitet

Meløy energi er lovpålagt å levere kraft til kunder uten gyldig kraftleveringsavtale. Prisen for denne leveransen følger spotpris for no4 (Tromsø) hos nordpool med et påslag på 5 øre/kwh. Kunder på leveringsplikt. Kunder på leveringsplikt faktureres månedlig.

Leveringsplikt er en midlertidig løsning for kunder uten gyldig kraftleveringsavtale, og de oppfordres til å skaffe seg en kraftleveringsavtale snarest.

I tillegg til kraftleveranse etter leveringsplikten kommer nettleie og offentlige avgifter.

NVEs standardskriv leveringsplikt – velg kraftleverandør snarest.

2016-årsrapport-nøytralitet
2015-årsrapport-nøytralitet
2014-årsrapport-nøytralitet
2013-årsrapport-nøytralitet