Måling, avregning og fakturering

Våre nettkunder blir fakturert etterskuddsvis. Alle våre nettkunder har fått montert ny måler, slik at målestander samles inn automatisk.  Dette skjer enten hver time eller hver måned.  Det vil etter hvert komme en enda nyere måler, som rapporterer både timestand og forbruk.  Disse forventer Meløy Energi blir installert i 2019/2020

Noen nettkunder har timesmålte anlegg (innhenting forbruk pr. time). Dette er i hovedsak kunder med forbruk >100.000 kwh, men kan også fåes av andre.

Den nye AMS-forskriften sier at alle kunder skal over på timesmåling innen 2016, så dette blir altså standarden for alle.

Avregningsperioder – standmålte anlegg
1. Januar – 28. Februar
1. Mars – 31. April
1. Mai – 30. Juni
1. Juli – 31. August
1. September – 31. Oktober
1. November – 31. Desember

Timesmålte anlegg avregnes månedtlig, hvis forbruket er >100.000 kwh, men det er også mulighet for månedlig avregning for andre.