AMS utrulling Meløy Energi

23. april 2019 By

Meløy Energi fikk første gang AMS-fjernavlesning på målerparken i 2004.

Etter nye NVE krav til måleren i 2011, holder ikke vår teknologi på måler- og fjernavlesning mål, og vi må dermed bytte måler på nytt.

Vi har i småskala holdt på med dette siden 2012 og 1/3 av målerparken er til nå byttet ut.

For å bli ferdig med prosjektet har vi leid inn et firma som heter OneCo til å utføre målerbytte på resterende 2/3 av målerne.
De starter opp rett etter påske og arbeidet vil pågå fram til høsten.
Kundesenteret på OneCo vil ta kontakt med de som det gjelder, for å få gjort en avtale. Ved endring av avtale må OneCo kontaktes.

Bytte av måler er gratis.

Vi har PLC kommunikasjon på vår fjernavlesning og ikke radio, med problematikken rundt stråling.

Vi vil komme til å benytte samme teknologi som dere allerede har og dere vil ikke merke noen endring.

Dette til orientering.

Anita Sannes
Meløy Energi Nett AS

Tlf: 95975998