Nettleie 2018

20. desember 2017 By

Informasjon ang nettleien

Nettleie betaler du til ditt lokale nettselskap, meløy energi nett, uavhengig hvilken kraftleverandør du har.

Nettleie dekker kostnadene til bygging, drift og vedlikehold av strømnettet. Myndighetene regulerer hvordan nettleien skal beregnes.

Forbruksavgiften og enova-avgiften blir fastsatt av stortinget og kreves inn over nettleien.

For 2018 er forbruksavgiften økt med 0,26 øre/kwh til 16,58 øre/kwh eks. Mva. Redusert sats beholdes på 0,48 øre/kwh I 2018.

En del næringsgrupper som driver produksjon kan få redusert sats på 0,48 øre/kwh. Se nærmere under egen forskrift http://www.Skatteetaten.No/no/radgiver/rettskilder/rundskriv-retningslinjer-og-andre-rettskilder/avgiftsrundskriv/elektrisk-kraft/

Enova-avgiften er på 1,0 øre/kwh for husholdninger og 800 kr pr. Målepunkt pr. År for næringsvirksomheter.

FORBRUK FASTLEDD EFFEKTLEDD ENERGILEDD
0 – 100.000 KWH KR.2750,- 0 19,0 ØRE/KWH
100.000 – 200.000 KWH KR.5100,- 450 KR/KW 7,0 ØRE/KWH
 200.000 – 400.000 KWH  KR.7100,- 425 KR/KW 7,0 ØRE/KWH
 400.000 – 600.000 KWH KR.10.600,- 400 KR/KW 7,0 ØRE/KWH
 600.000 – 1.000.000 KWH KR.12.000,- 375 KR/KW 7,0 ØRE/KWH
1.000.000 – 10.000.000 KWH KR.18.000,- 246 KR/KW 7,0 ØRE/KWH
 10.000.000 KWH –  KR.24.000,- 220 KR/KW 7,0 ØRE/KWH
  • Eventuell reaktiv effekt viderefaktureres ved belastning
  • Umålt forbruk på gatelys beregnes etter en brukstid på 4000 timer x effekt på enhet
  • Alle priser er eks. Forbruksavgift, avgift til enova.  Prisene er også eks. Mva