Streiken er over

21. november 2017 By

Streiken energibransjen er over!

Partene kom til enighet tirsdag 8 november. Streiken har pågått siden 23. September.

«Forhandlingsutvalget I ks bedrift er tilfreds med at konflikten ble løst gjennom dialog mellom partene. På vegne av strømkundene, er vi fornøyd med at streiken er over og at arbeidet I bedriftene kan gjenopptas så snart som mulig», sier bjørg ravlo rydsaa, administrerende direktør ks bedrift.

Ks bedrift har idag blitt enig med el og it forbundet, fagforbundet og delta om ny tariffavtale, og at det vanskelige spørsmålet om beredskapsvakt er løst.

Arbeidsmiljølovens hovedregel for beregning av avspasering etter beredskapsvakt skal fortsatt gjelde. Videre beholder arbeidsgiver styringsretten over vaktordningen. For at vi skulle kommen til enighet om dette, fjernes plikten arbeidstakerne har til å delta I vaktordning fra tariffavtalen. Vi har grunn til å tro at e aller fleste bedriftene har løsninger som ivaretar beredskapet selv om ikke plikten direkte framgår av tariffavtalen.

Ks bedrift inviterer til tariffkonferanse 18 november, der vi vil gjennomgå resultatet mer I detalj. På tariffkonferansen vil vi I tillegg til å svare på spørsmål og orientere om resultatet sentralt, også informere om lokale forhandlinger. Disse skal gjennomføres innen 15. Desember.

Det er ikke gitt sentrale lønnstillegg I årets forhandlinger, men enkelte satser for minstelønn og vakt er endret.

Avtalen vil bli sendt ut til partene for uravstemming, med frist 21. November kl 15.00.