Streik i energibransjen

26. september 2017 By

Meløy energi er I streik fra 30 september

Den 26. Mai I år ble det brudd I tarifforhandlingene mellom ks bedrift og alle arbeidstakerorganisasjonene som er part I tariffavtalene energiavtale I og energiavtale ii. Tariffavtalen vår har alltid fulgt arbeidsmiljølovens hovedregel om hvordan beredskapsvakten skal kompenseres. Stortinget har endret hovedregelen, og dette bør dermed følges opp I bedriftene.

Arbeidstakerorganisasjonene ønsker nå omkamp på lovendringene gjennom å tariffeste den gamle hovedregelen. Ks bedrift ser ingen grunn til å gjennomføre en slik endring, da dette ikke vil være I medlemsbedriftenes interesse.

Meløy energi as er gjennom sitt medlemsskap I ks bedrift part I energiavtale I, og arbeidstakere organisert I el&it og delta er tatt ut I streik fra 30. September kl.0800. Det ble enighet med nito og de andre arbeidstakerorganisasjonene på energiavtale ii, slik at de er ikke tatt ut I streik.

Dagens samfunnsstruktur er svært sårbar dersom strømmen forsvinner. Ved driftforstyrrelser I nettet ved en eventuell streik vil vi gjøre vårt ytterste for å begrense virkningen av slike hendelser for våre kunder. Der det er fare for liv og helse (også dyrehelse) og ved utilbørlig skade for 3. Person, søkes det om dispensasjon fra partene I konflikten, slik at leveransen av strøm kan gjennompas.

Andre konsekvenser vil være at vi ikke vil være I stand til å gi våre kunder og forretningsforbindelser den service man er vant til fra selskapet mens streiken pågår. Meløy energi as har utarbeidet egen beredskapsplan for håndtering av blant annet streikesituasjoner, og selskapet er godt rustet for å kunne håndtere en streik I selskapet.

Selv om det vil være vår beredskapsplan som avgjør hvordan vi håndterer situasjon under streiken, så ønsker vi gjerne informasjon fra publikum hvis det er spesielle forhold knyttet til liv og helse, som vi ikke allerede er klar over.

Kontaktpersoner for meløy energi er: Karsten I hansen, Reinert aarseth, vakthavende ved meløy energi på 75754422