Redusert forbruksavgift?

1. august 2016 By

Krav på redusert forbruksavgift for elektrisk kraft?

Enkelte bedrifter har rett til redusert avgift eller fritak fra hele avgiften.

Vi har ansvaret for å innhente dokumentasjon på at bedriften har rett til fritak eller redusert forbruksavgift for elektrisk kraft. Vi videresender dokumentasjonen til skatteetaten.

Dokumentasjonen må sendes inn av bedriften hvert år, selv om bedriften ikke har gjennomgått endringer som har betydning for vurderingen av fritaket eller reduksjonen.

Dersom bedriften gjennomgår endringer som har betydning for vurderingen av fritaket eller reduksjonen, må det meldes I fra til oss med det samme.

Bedriften bør kontrollere at de er registrert hos oss med korrekt navn, foretaksnummer og næringskode.

Nærmere beskrivelse av reglene kan du lese om på skatteetaten sin nettsider.

Følgende dokumentasjon for hvert målepunkt skal legges ved egenerklæringsskjemaet

  1. Fersk utskrift fra enhetsregisteret I brønnøysund hvor firmaets næringskode fremkommer.
  2. Eget brev og registerutskrift fra enhetsregisteret dersom det kreves refundert forbruksavgift tilbake I tid.
  3. Dokumentasjon I henhold til § 3-12-16 (se side 2), for veksthus kontakt gartnerforbundet.