AVREGNING

Måling, avregning og fakturering. Våre nettkunder blir fakturert etterskuddsvis.

INFORMASJON

Meløy Energi AS ble stiftet som eget aksjeselskap 1997, og er 100% eid av Meløy kommune.

DLE

DLE er en del av det offentlige tilsynsapparatet for el-sikkerhet.

NETTLEIE

Nettleie dekker kostnadene ved å transportere strømmen fram til forbrukeren.

KRAFTSELSKAP

Hvordan foreta leverandørbytte? Det er kostnadsfritt å bytte kraftleverandør.

LEVERING

Betaler du for mye? Du bør skaffe deg kraftleverandør snarest!

NYHETER